Programmer + Tilmeld

  Tilmelding på nettet

Tilmeldingslinket er nu åbent:)

Tryk her for at komme til tilmeldingssiden
hvor du kan melde dig til vores nye events & filmhold


Bemærk
. Alle hold kan tilmeldes frem til sidste film visning.


Det er også muligt at stille sig på venteliste.

VIGTIGT

Husk at  bruge håndsprit og tag hensyn til hinanden).

Børnene skal helst gå ind i salen alene.


  

Vedr.  EU Persondataforordning 2018

Ved tilmelding til filmklubben oplyses du hermed om følgende:

Dataansvarlig: Frederikssund BørneFilmklub

Databehandler: Nemtilmeld

I forbindelse med medlemskab i filmklubben kan følgende almindelige oplysninger indhentes:

Navn

Adresse

Fødselsdato

E-mailadresse

Telefonnummer

FødselsdatoFormål og behandling af data:

·          Oplysningerne indhentes og benyttes af lokalklubben ved oprettelse af medlemskab,  lokale tilskud  og for at overholde landsorganisationens vedtægter og krav i forhold til tilskudsydere.

·          Oplysningerne kan videregives til Landsorganisationen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber ved behov. Medlemmet kan - om nødvendigt - kontaktes ifm. ekstern revisionskontrol.

·          Oplysningerne gemmes i max. 5 år jf. tilskudsyders krav og Bogføringsloven.

·          Dataansvarlig og databehandler er ansvarlig for at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

·          Oplysningerne bliver opbevaret ift. databeskyttelsesforordningens krav jf. art. 32

·          Som medlem kan du til enhver tid få indsigt i de registrerede oplysninger og databehandlingen, samt kræve oplysningerne slettet.

·          Lokalklubben kan kontakte dig i forbindelse med dit medlemskab. 

BEMÆRK:
 
Medlemskabet er personligt og betales af medlemmet selv, dets forældre, værgeeller stedforældre.