Regnskab

Frederikssund Børnefilmklub  
         
         
Regnskab 2021      
         
Indtægter:   Udgifter:  
         
Kontingenter: 64.201,03   Biografleje 80.000,00
Tilskud: 44.830,00   Filmleje 41.076,50
Renter 0,00   Diverse 17.245,00
Gaver 0,00   DABUF/kontingenter 0,00
Annoncerindt. 0,00   Gaver 0,00
      Gebyr - bl.a. til CBAS 1.701,62
      Landsmøde/kurser 7.564,00
      Bestyrelsesmøder 509,00
      Porto 0,00
      Fragt+gebyrer 0,00
      Trykning o.lgn. 12.437,75
      Filmgennemsyn: 1.200,00
      Hjemmeside: 0,00
      Annonceudgifter 0,00
      Marathon 4.297,00
      Spec. arrangementer 0,00
  109.031,03     166.030,87
         
         
Resultat:       -56.999,84
  109.031,03     109.031,03
         
         
Beholdning ved regnskabsstart: 171.137,73  
Årets resultat:   -56.999,84  
Beholdning ved regnskabets afslutning 114.137,89  
         
         
         
         
Regnskabet er gennemset og godkendt. Beholdningen er fremvist 
v.h.a kontoudtog fra Nordea.    
         
Frederikssund: 19.  januar 2021    
         
         
         
         
         
Stephanie Henrichsen   Johanna Gadgaard  
         
Bilagskontrollant/revisor Bilagskontrollant/revisor
sign.     sign.